Oblicza epok 3.2 – wybierz sprawdzony podręcznik do języka polskiego!

Szkoła średnia to czas intensywnych przygotowań do zbliżającego się egzaminu maturalnego. Ważne, aby w tym niełatwym okresie szkolne podręczniki były wsparciem w procesie nauki i uławiały przyswajanie i utrwalanie potrzebnej wiedzy. Szczególnie ważne są podręczniki do przedmiotów obowiązkowych, ponieważ każdy maturzysta zobowiązany jest, aby podejść do matury z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Oblicza epok 3.2 to podręcznik z języka polskiego dla uczniów klasy 3 szkół ponadpodstawowych. 

Dlaczego warto wybrać ten podręcznik?

Podręcznik Oblicza epok 3.1 (www.taniaksiazka.pl) to propozycja wydawnictwa WSiP, która koncentruje się na literaturze wojennej. Materiał w książce ułożony jest chronologicznie, a nacisk położony jest na ćwiczenie praktycznych umiejętności analizy i interpretacji różnorodnych tekstów. Każda lekcja (dany temat) zaczyna się od praktycznych komentarzy, oraz wyjaśnień kluczowych pojęć. Pod tekstami znajdują się liczne zadania, które wspierają wszechstronny rozwój umiejętności uczniów, między innymi czytanie ze zrozumieniem, analiza, interpretacja, ale również retoryka. 

Jak wygląda pojedynczy temat w książce?

Każda lekcja zaczyna się od interesującego tematu, następnie zamieszczona jest oś czasu, która wskazuje moment powstania dzieła. Zamieszczone są również praktyczne informacje, dotyczące źródeł tekstu i formy gatunkowej. Dodatkowe elementy takie jak schematy czy grafiki ułatwiają naukę i wspierają zapamiętywanie informacji. Od czasu do czasu pojawiają się również ramki “Wiedzieć więcej”, które rozszerzają wiedzę i nadają głębszego kontekstu analizowanym treściom. Ramka “O twórcy” pojawia się, gdy dzieła danego autora pojawia się w podręczniku po raz pierwszy. 

Postaw na sprawdzone pomoce naukowe

Okres szkoły średniej to najczęściej czas intensywnej nauki i przygotowań do egzaminu maturalnego, dlatego warto postawić na sprawdzone i polecane pomoce naukowe, aby cały proces przebiegł możliwie najłagodniej i najszybciej. Oblicza epok 3.2 wspomogą przygotowania do matury z języka polskiego, zarówno pisemnej, jak i ustnej. 

About the Author

You may also like these