Oblicza epok – gdy przeszłość łączy się z teraźniejszością

Obecnie Oblicza epok 3.2 (język polski) to podręcznik do języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych, który zalicza się do podstawy programowej. Oznacza to tyle, że z tej książki korzysta się we wszystkich polskich szkołach publicznych. Aby podręcznik mógł zostać zaakceptowany, wcześniej musi przejść przez szereg testów, które sprawdzają jego wartość merytoryczną oraz poziom przygotowania do egzaminu maturalnego. Czym Oblicza epok wyróżniają się na tle innych podręczników do języka polskiego?

Język polski dla wszystkich

Oblicza epok z pewnością można zaliczyć do grupy podręczników zrozumiałych oraz przystępnych. Przy tym jest to lektura, która wymaga od ucznia samodzielnej pracy oraz podsuwa mu wiele nieobowiązkowych tekstów, artykułów oraz książek, które mogłyby rozwinąć jego polonistyczną wiedzę. Dużym plusem podręcznika jest również bardzo atrakcyjny design oraz kolorowe grafiki, które ułatwiają poruszanie się pomiędzy rozdziałami.

Przygotowanie do testów i sprawdzianów

Sporą część podręcznika do języka polskiego zajmują też segmenty, które skupiają się na powtórce zdobytej przez ucznia wiedzy. Ten zazwyczaj musi wykazać się umiejętnością analizy krótkiego tekstu lirycznego, ale i prozatorskiego. Nie mniej istotne jest szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji z przeczytanego wcześniej tekstu oraz próba zapisania własnych przemyśleń wynikających z zadanej przez nauczyciela lektury.

Oblicza epok 3.2, czyli podręcznik dla szkół ponadpodstawowych to:

– ułożony chronologicznie spis najważniejszych wydarzeń z pogranicza literatury,

– skupienie się na historii języka, literaturze, ale i sztukach pięknych,

– porównanie literatury współczesnej z tą napisaną wieki temu,

– współczesne przykłady literatury popularnej,

– różne środki wyrazu (książki, muzyka, film, graffiti),

– usystematyzowana wiedza z poprzednich lat nauki,

– zadania powtórzeniowe (analiza tekstów oraz pisanie własnej pracy).

About the Author

You may also like these